Związek Pracodawców i Zarząd Oddziału SIMP w Elblągu planują zorganizować w końcu maja wycieczkę do Wiednia, Pragi i Wrocławia. 7 dni w grupie ok. 20 osób za łączną kwotę około 2000 zł za osobę. Chętni członkowie SIMP proszeni są o kontakt z Jurkiem Zapolskim tel. 667 521 184.