Kolega Stanisław Stawowy urodzony w 1930 roku przez całe swoje życie zawodowe związany był z przemysłem metalowy w Elblągu. Od 1957 po ukończeniu studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej zostaje zatrudniony  w Zakładach Mechanicznych „ZAMECH” gdzie zdobywał poszczególne stopnie kariery zawodowej, a od  1990 roku w Elbląskich Zakładach Mechanicznych ELZAM.

Na samym początku swojej pracy zawodowej w Zamechu otrzymał pracę na stanowisku mistrza, następnie kierownika  Oddziału, później Wydziału produkcyjnych elementy wyposażenia okrętowego oraz produkcji maszyn do obróbki plastycznej. Zaczyna fascynować się i specjalizować zarządzaniem produkcją  wyrobów i jej organizacją. Wykazuje się niezwykłą zdolnością i umiejętnością organizacji stanowisk pracy i procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Następnie otrzymuje stanowisko  Szefa Wytwórni, a potem stanowisko  Dyrektora do Spraw Personalnych w firmie ZAMECH . Piastuje również stanowiska Głównego Normalizatora i Kierownika Działu Szkoleń, które pełni do 1990 roku. W wyniku  restrukturyzacji zakładów ZAMECH w 1990 roku  powstaje przedsiębiorstwo ELZAMECH, w którym otrzymuje stanowisko  Kierownika Biura Organizacji, które pełni  do dnia przejścia na emeryturę.

W roku 1970   zostaje członkiem  Stowarzyszeni a Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Elblągu, gdzie rozpoczyna z wielką pasją swoją 53 letnią działalność społeczną. W kole zakładowym SIMP ZAMECH już po dwóch latach członkostwa zostaje wybrany na  przewodniczącego, którą to funkcję pełni w latach 1972 – 1980.   W latach 1976 – 1980  pełni funkcję członka Zarządu Głównego SIMP w Polsce.

W roku 1986 zostaje Prezesem Zarządu Oddziału SIMP w Elblągu, pełni tę funkcję przez dwie kadencje do 1994 roku. Równocześnie pełni funkcję Kierownika Studium Terenowego Ośrodka Doskonalenia Kadr ZODOK w Elblągu, który powstał z jego inicjatywy Elblągu w 1985 roku. W latach tych współuczestniczy w organizacji ogólnopolskich konferencji: „Perspektywy rozwoju przekładni ciężkich  i szybkobieżnych”, „Turbiny parowe wielkiej mocy”,  „Przemysłowe badania metaloznawcze konstrukcji odlewanych i spawanych”, „Rozwój konstrukcji turbin parowych w Zamechu”.

Inicjator i organizator wielu spotkań jubileuszowych w działalności stowarzyszeniowej. W roku 1988  pod  przewodnictwem Stanisława Stawowego powstaje opracowanie książki  „ 40 lat SIMP na ziemi elbląskiej 1948-1988’, a w pamięci uczestników obchodów 40 – lecia pozostaje w pamięci rejs statkiem po  Zalewie Wiślanym.

W wyniku starań, pod przewodnictwem Stanisława Stawowego, Oddziału SIMP w roku 1989  Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Gdańsku powołał Komisję Egzaminacyjną do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, która działała do 1998 roku.

Kolega Stanisław był wielkim rzecznikiem spraw osobistych inżynierów i techników.  Z członkami SIMP z Koła Zamech  w latach 1989 – 1990  tworzy grupę inicjującą utworzenie Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, który powstał jako związek  ogólnopolski działający do czasów obecnych.

Za swoją działalność społeczną odznaczony wieloma wyróżnieniami. Odznaczony  przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich:  Brązową, Srebrną, Złotą Honorową Odznaką SIMP, Odznaką SIMP prof. H. Mierzejewskiego,  a przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT: Srebrną Honorową Odznaką NOT, Złotą Honorową Odznaką NOT, Diamentową Odznaką NOT.

Otrzymał też odznaczenie państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi.

Po przejściu na emeryturę uczestniczył w działalności Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, angażując się w jego zajęciach nie tylko jako uczestnik, ale też jako wykładowca.

Równocześnie uczestniczył w działalności naszego środowiska Oddziału SIMP w Elblągu, przygotowując i wygłaszając prezentacje o działalności oddziału w kolejnych naszych jubileuszach. Był czynnym uczestnikiem wielu wycieczek technicznych i  spotkań integracyjnych, inspirując nas swoją osobą  do  właściwego konsumowania otaczającego świata techniki, przyrody i  kultury  w sposób niezwykły wynikający z Jego  ciepłej osobowości. Był osobą pełną empatii dla człowieka, emanował dobrą energią, otoczony był pozytywną aurą, którą zarażał innych. Wszyscy chcieli z nim przebywać, bo umiał pokazywać jak należy kochać życie!!!

Kolega Stasiu, wspaniały przyjaciel, nasz mentor, bardzo wiele nas nauczył, ale zawsze będzie Jego mało i zawsze będzie  brakowało Jego uśmiechu, Jego pięknego blasku osobistego.

Nieodżałowany Stanisław odszedł od nas w dniu 06.10.2023 r.

Cześć Jego Pamięci!

Prezes Honorowy

Zarządu Oddziału SIMP w Elblągu

Bogusław Marciniak