Terminy i koszty egzaminów

TERMINY EGZAMINÓW

  • Terminy egzaminów są wyznaczane w zależności od potrzeb i ilości egzaminowanych.
  • Informacji o terminie i miejscu najbliższego egzaminu udziela Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej mgr inż. Nestor Kantor, tel.kom. 519 707 299.

OPŁATY

  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
  • Opłata za egzamin do końca 2024 roku wynosi 430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych)
  • Opłaty za egzaminy należy wnosić przelewem na wskazany numer konta:                                                                                                                        Zarząd Oddziału SIMP w Elblągu Nr 08 1020 1752 0000 0102 0073 1828

KONTAKT:

  • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Nestor Kantor, tel. kom. 519707299, e-mail – kantor7@wp.pl
  • V-ce Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Waldemar Gaik; tel. kom. 781 188 771, e-mail – kiag@op.pl
  • Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej – Bernadetta Mielczarek, tel. kom. 603355233, e-mail – b.mielczarek@wp.pl