Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna URE

Przy Oddziale SIMP w Elblągu działa Komisja Kwalifikacyjna Urzędu Regulacji Energetyki nr 200 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie „szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.” (Dz.U. z 2003r. Nr 89 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 141 poz.11-89). KOMISJA uprawniona jest do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: 1 (elektryczna), 2 (cieplna) i 3 (gazowa) cytowanego ROZPORZĄDZENIA oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1392 )..

 

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej:

Grupa 1 (elektryczna):

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt 2,3,4,5,6,7,9 i 10).

Grupa 2 (cieplna):

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt 1,2,4,5,6,7,8 i 10).

Grupa 3 (gazowa):

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt 2,3,4,5,6,7,8 i 10).

 

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna URE
Oddział w Elbląg

ul. Królewiecka 108
82-300 Elbląg
tel. +48 603-355-233

e-mail: b.mielczarek@wp.pl

 

 

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem czym są uprawnienia energetyczne.