Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Elblągu

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 20.01.2018 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Ostatnie wiadomości

Zabawa z Golfem 2023

   Kolejne z serii spotkań „Zabawa z Golfem”, miało miejsce 25.06.2023, tradycyjnie na polu Sand Valley Golf Resort w Pasłęku. Organizatorem imprezy było Koło...

czytaj dalej

Światowy Dzień Inżyniera 2023

W dniu 04 marca 2023 r. , w Auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, odbyła się Konferencja z okazji Światowego Dnia Inżyniera z przewodnim hasłem „Elbląscy inżynierowie

1945-2023  –  stan i osiągnięcia”. Głównym organizatorem spotkania było Koło Środowiskowe SEP wraz z elbląskim Oddziałem NOT, a współorganizatorami Oddziały Stowarzyszeń

Naukowo – Technicznych, jak: SIMP, PZITB, STOP, SGP, SITWM.

czytaj dalej