Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Elblągu

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 20.01.2018 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Ostatnie wiadomości

Światowy Dzień Inżyniera 2024

Druga edycja konferencji realizowanej w Elblągu z okazji tegorocznego Światowego Dnia Inżyniera poświęcona była tematyce zawartej w tytule konferencji „Elbląscy inżynierowie – ich wkład w kształtowanie przyszłości miasta i regionu”.

W odnowionym budynku Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 2 marca 2024 r. w auli głównej zebrali się reprezentanci środowisk inżynierskich Elbląga aby wysłuchać zawartych w programie ciekawych technicznych prezentacji i dyskusji. W ławach słuchaczy zasiedli też m.in. studenci inżynierskich kierunków Akademii i uczniowie ostatniej klasy Technikum Elektrycznego członkowie SEP.

czytaj dalej