Skład Komisji

Skład Komisji Kwalifikacyjnej nr 200

przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Elblągu

  1. Nestor Kantor – przewodniczący komisji
  2. Waldemar Gaik – z- ca przewodniczącego
  3. Piotr Baranowski – członek komisji
  4. Wojciech Bogusławski – członek komisji
  5. Jan Kowalski – członek komisji
  6. Marcin Nestioruk – członek komisji
  7. Antoni Strzelczyk – członek komisji
  8. Stanisław Szturo – członek komisji
  9. Robert Ślusarski – członek komisji
  10. Bernadetta Mielczarek – sekretarz bez prawa do egzaminów