Władze Oddziału

Kadencja 2022 – 2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Honorowy Prezes Bogusław MARCINIAK
Prezes Nestor KANTOR
Vice Prezes Jarosław NIEDOJADŁO
Sekretarz Marcin NESTIORUK
Skarbnik Tamara RYBCZYŃSKA
Członek Zarządu Waldemar GAIK

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Jerzy PRZYBORSKI
Sekretarz Maria CHMURA
Członek Jerzy ZAPOLSKI

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Piotr BARANOWSKI
Vice Przewodniczący Aleksander HUŃKO
Sekretarz Roman ROZWADOWSKI

 

 

Delegaci na WZD SIMP
Nestor KANTOR