Koła SIMP w Elblągu

Koło SIMP przy Urzędzie Dozoru Technicznego w Elblągu

Przewodniczący Koła przy Urzędzie Dozoru Technicznego – Waldemar Gaik;
tel. 781 188 771, kiag@op.pl

Koło Techniczno-Samochodowe

Przewodniczący Koła Techniczno-Samochodowego – Jerzy Zapolski;
tel.667521184; e-mail: jzapolski@o2.pl

Koło TECHNO

Przewodnicząca Koła „Techno” – Anna Sawicka;
tel. 607 264 907, cementyt@wp.pl

Koło Morskie

Przewodniczący Koła Morskiego – Henryk Kowalski;
tel. 501 593 977, szkolenia-bhp@outlook.com 

Koło Morskie przy SIMP Elbląg powstało w 2007 roku.
Członkowie koła to grupa 13 specjalistów zatrudnionych w różnych działach gospodarki, posiadają doświadczenie i wiedzę z wielu dziedzin technicznych. Mechanik okrętowy z wieloletnią praktyką na morzu, budowniczy jednostek pływających i promów przeprawowych, oraz inżynierowie różnych dziedzin techniki zjednoczyli się pod skrzydłami STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH aby realizować zadania statutowe oraz wspólnie dzielić się swoimi zainteresowaniami i pasjami.