Szkolenia kwalifikacyjne

Zapraszamy do szkoleń przed egzaminami na uprawnienia energetyczne w grupach I, II, III organizowanymi przez NOT w Elblągu

ul. Królewiecka 108

  • Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – w tym do 1kV,
  • Grupa II – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • Grupa III – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Zakres szkoleń:

  • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, na stanowisku eksploatacji i dozoru,
  • przepisy prawne dotyczące prawa energetycznego, rozporządzeń wykonawczych, BHP i ppoż., o dozorze technicznym,
  • identyfikacja i ocena zagrożeń wynikających z procesów pracy oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uzyskanie uprawnień energetycznych w grupach energetycznych: elektrycznej, cieplnej i gazowej.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, wieloletni praktycy członkowie Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu. Czas trwania szkolenia dostosowany jest do poziomu i typu wykształcenia oraz wiedzy praktycznej kursantów. Kursy kończą się egzaminem państwowym przed energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 200 przy SIMP Oddział w Elblągu  powołaną przez Prezesa URE.
Cena szkolenia do uzgodnienia.

KONTAKT:

tel. 790 490 897
e-mail: elblag@eur.org.pl