W dniu 04 marca 2023 r. , w Auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, odbyła się Konferencja z okazji Światowego Dnia Inżyniera z przewodnim hasłem „Elbląscy inżynierowie 1945-2023  –  stan i osiągnięcia”. Głównym organizatorem spotkania było Koło Środowiskowe SEP wraz z elbląskim Oddziałem NOT, a współorganizatorami Oddziały Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, jak: SIMP, PZITB, STOP, SGP, SITWM.

Konferencję naszą zaszczycili swoją obecnością:

przedstawiciele władz miasta – Prezydent, mgr inż. Witold Wróblewski, Wiceprezydent, mgr inż. Janusz Nowak, Przewodniczący  Rady Miejskiej w Elblągu, inż. Antoni Czyżyk,

goście – prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń – Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2002 – 2008, mgr inż. Paweł Olechnowicz – Dyrektor Generalny ABB Zamech w latach 1990 – 1996, długoletni Prezes Zarządu firmy Lotos Gdańsk,

przedstawiciele władz uczelni – JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, prof. Jarosław Niedojadło wraz z Dyrektorami Instytutów Informatyki  i Politechnicznego oraz wielu innych znamienitych gości.

Genezę ustanowienia w 2019 r. i obchodów Światowego Dnia Inżyniera przedstawił Prezes Zarządu RR FSNT NOT mgr inż. Krzysztof Piotrowski. Przedstawiciele Stowarzyszeń Inżynierskich, decyzją Rady Miejskiej w Elblągu, zostali nagrodzeni Honorowym Wyróżnieniem „Za Zasługi Dla Elbląga”. Z naszego środowiska inżynierów mechaników takie wyróżnienie otrzymał Kol. mgr inż. Bogusław Marciniak, gratulujemy. Prezesi poszczególnych Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych zaprezentowali sylwetki zasłużonych elbląskich inżynierów. Kol. mgr inż. Nestor Kantor zaprezentował sylwetki inżynierów mechaników, jak: mgr inż. Michał Rosnowski, mgr inż. Antoni Czuchnowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Łączkowski podkreślając ich wiedzę i dokonania dla Elbląga.

Po prezentacji inż. mechaników Kol. Nestor Kantor – Prezes Oddziału SIMP w Elblągu wraz z Kol. Bogusławem Marciniakiem – Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Konkursowej dokonali wręczenia dyplomu i nagrody młodemu inżynierowi, absolwentowi Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, inż. Mateuszowi Wiertel za osiągnięcia w Konkursie SIMP na najlepszą pracę dyplomową napisaną i obronioną w wyższej szkole technicznej, a także dyplom z podziękowaniami dla Pani dr inż. Anny Rehmus – Forc promotora tej pracy dyplomowej. Kol. inż. Mateuszowi życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Z bardzo ciekawym referatem pt. „Cyfrowe Światy Ludzi i Maszyn” wystąpił mgr inż. Adam Augustynowicz, Prezes Centrum Badawczo – Rozwojowego OPEGIEKA.

Po przerwie, wzmocnieni kawą i ciasteczkami, przystąpili inżynierowie do dyskusji w ramach okrągłego stołu pod roboczą nazwą „Historia, teraźniejszość i przyszłość zawodu inżyniera”. Ciekawe opinie, spostrzeżenia i wysuwane postulaty zapadły w pamięć uczestnikom spotkania. Referat pt „Obecny system kształcenia inżynierów wygłosił prof. Jerzy Buriak, prorektor ANS w Elblągu. Spotkanie zakończono przekonaniem o potrzebie organizowania następnych Dni Inżyniera w kolejnych latach.

Opracował: Nestor Kantor,

Prezes Oddziału SIMP w Elblągu.