W dniu 5 grudnia 2012 roku Sekcja Morska przy wsparciu Klubu TECHNO zorganizowała dla członków Oddziału SIMP w Elblągu spotkanie w firmie FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu.
Firma FLSmidth MAAG Gear jest producentem ciężkich przekładni przemysłowych.
Przebieg spotkania był następujący:
1.Przywitanie gości przez Kolegów z SIMP pracujących w FLSmidth MAAG Gear.
2.Spotkanie informacyjne na terenie firmy:
– przywitanie naszych Koleżanek i Kolegów przez Zarząd FLSmidth MAAG Gear w osobach Panów Włodzimierza Zająca – Prezesa Zarządu i Mirosława Danczyszyna –
Wiceprezesa Zarządu;
– prezentacja firmy przeprowadzona przez naszych Kolegów Piotra Klepackiego z Sekcji Morskiej przy wsparciu Mariana Zielenieckiego z Klubu TECHNO;
– wręczenie legitymacji członkowskich SIMP Koleżance Sylwii Klepackiej i koledze Piotrowi Klepackiemu. Zostali oni członkami Sekcji Morskiej;
– zwiedzanie firmy w celu zapoznania się z produkcją i umaszynowieniem firmy.
Tu składamy podziękowania Panu Janowi Soleckiemu – Szefowi obróbki cieplno – chemicznej za pokazanie „hartowni”;
3.Zakończenie spotkania

Tu składam specjalne podziękowania dla Zarządu FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. za umożliwienie ciekawego spotkania, a Kolegom Piotrowi Klepackiemu i Marianowi Zielenieckiemu za sprawne jego przeprowadzenie i interesujące informacje.

Z opinii uczestników spotkania wynika, że było ono interesujące, była duża liczba uczestników i nasi członkowie chcieli by więcej takich spotkań.

Opracowała: 2012-12-07 Tamara Rybczyńska