W dniu 07.05.2022 r. w Sali Bankietowej Hotelu ” Młyn ” odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością Koledzy:
Ryszard Osiowy – Skarbnik Zarządu Głównego SIMP jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Koszalin,
Jerzy Macek – Prezes Oddziału Olsztyn,
Jerzy Łabanowski – Prezes Oddziału Gdańsk,
Stanisław Blicharz – Sekretarz Zarządu Oddziału Gdańsk.
Odczytano również List Gratulacyjny od Prezydenta Miasta Elbląg, Pana Witolda Wróblewskiego.
W trakcie Zgromadzenia podsumowano działania Zarządu Oddziału w kadencji 2018 – 2022 r. oraz dyskutowano o dalszej działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji 2022 – 2026 r. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz w głosowaniu tajnym wybrano nowe władze Oddziału. Po ukonstytuowaniu się w dniu 12.05.2022 r.

Zarząd Oddziału działa w składzie:
– Nestor Kantor – Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Elblągu
– Jarosław Niedojadło – V-ce Prezes
– Marcin Nestioruk – Sekretarz
– Tamara Rybczyńska – Skarbnik
– Waldemar Gaik – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w dniu 18.05.2022 r. w następujący sposób:
– Jerzy Przyborski – Przewodniczący
– Maria Chmura – Sekretarz
– Jerzy Zapolski – Członek.

Sąd Koleżeński działa w składzie:
– Piotr Baranowski – Przewodniczący
– Aleksander Huńko – V-ce Przewodniczący
– Roman Rozwadowski – Sekretarz.

Delegaci Oddziału SIMP do Rady Regionalnej FSNT NOT:
– Nestor Kantor
– Anna Sawicka
– Jerzy Zapolski.

 

Po zakończeniu obrad obecni zostali zaproszeni na wspólny obiad, gdzie w miłej atmosferze dalej toczyły się rozmowy towarzyskie o problemach i oczekiwaniach w dalszej pracy Stowarzyszenia SIMP.

Opracował: Nestor Kantor – Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Elblągu