Zarząd Oddziału informuje, że w dniu 05 kwietnia 2014 r o godz. 10 w sali bankietowej Hotelu Młyn w Elblągu ul. Kościuszki 132 odbędzie się Walne Zgromadzenie Oddziału SIMP w Elblągu.
Porządek obrad:
– sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za ostatnią kadencję
– udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
– wręczenie Odznaczeń Honorowych SIMP
– uchwalenia programu i kierunków działania oddziału na okres następnej kadencji.
– wybór prezesa i zarządu oddziału
– wybór komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
– wybór delegata na XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP, który odbędzie się w październiku 2014 r w Zamku SIMP w RydzynieDelikatnie przypominam, że zgodnie z naszym statutem – obowiązkiem członka stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w zebraniach i pracach stowarzyszenia.
Przewidywane zakończenie obrad uroczystym obiadem ok godz. 14.
Serdecznie zapraszam członków naszego oddziału.
Edward Myśliński – Prezes Oddziału.