W dniu 21.04.2018 r. odbylo się Walne Zebranie Czlonków SIMP Oddziału w Elblągu. Podsumowano ubiegłą, 4 letnią kadencję, dyskutowano nad kierunkami rozwoju działalności Stowarzyszenia na przyszłość. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz powołano nowy, który po ukonstytuowaniu się w dniu 26.04.2018 r. przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Nestor Kantor
Sekretarz – Tamar Rybczyńska
Skarbnik – Danuta Szczecka
Członek Zarządu – Marcin Nestioruk
Członek – Witold Wojterski.