Miło nam poinformować, iż Honorową Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląg za rok 2019 otrzymał członek Koła Techno naszego Stowarzyszenia, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Cieszymy się i gratulujemy koledze Rektorowi.

Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Elblągu.

Informacje poniżej skopiowane ze strony https://www.portel.pl

Nagroda Honorowa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk jest osobą niezmiernie ważną dla rozwoju kształcenia zawodowego w Elblągu. Pełni funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Jest związany z elbląską Uczelnią od początku jej istnienia. W 1998 roku minister edukacji narodowej powołał profesora Zbigniewa Walczyka na rektora założyciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na jeden rok. Funkcję rektora pełnił w latach: 1999 – 2003, 2003 – 2007, 2011 – 2015, 2015 do chwili obecnej. W kadencji 2007 – 2011 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju uczelni. Jest cenionym profesorem w dziedzinie mechaniki – turbin i turbinowych siłowni okrętowych. Najważniejszym osiągnięciem badawczym jest opracowanie systemu programów komputerowych obliczeniowo – diagnostycznych dla przemysłu, dotyczących nieliniowej statyk i wytrzymałości łopatek turbin, dynamiki wirników turbozespołów energetycznych, dynamiki okrętowych wałów napędowych. Ponadto, prof. Zbigniew Walczyk jest członkiem Rady Naukowo – Technicznej Centrum Techniki Okrętowej, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także jest stałym doradcą technicznym w biurze konstrukcyjnym Zakładu Turbin Parowych. W trakcie swojej działalności naukowej otrzymał wiele nagród oraz odznaczeń, m.in. nagrodę sekretarza naukowego PAN, ministra edukacji narodowej za działalność naukową, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w organizowaniu i rozwijaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Kombatancki Krzyż Zwycięstwa 1945-2015.