Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż nasz kolega – członek Koła Techno naszego Stowarzyszenia SIMP, Bogusław Marciniak otrzymał najwyższą, Diamentową Odznakę Honorową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Odznaka wręczona została na uroczystym posiedzeniu Rady Regionalnej FSNT NOT przez Prezesa Zarządu RR kol. Krzysztofa Piotrowskiego.
   Uhonorowany zasłużył na nią swoją wieloletnią pracą społeczną w Stowarzyszeniu Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich oraz w Radzie Regionalnej FSNT – NOT.
Pełen energii, inicjatywy, twórczych pomysłów działał i nadal działa na rzecz elbląskiego
i ogólnopolskiego środowiska technicznego.
   Kolejno piastowane przez Niego funkcje w Stowarzyszeniu SIMP to:
– Skarbnik Zarządu Oddziału w latach 1980 – 1994,
– członek Zarządu Oddziału w latach 1994 – 1998,
– Prezes Zarządu Oddziału w latach 1998 – 2006,
– od 2006 roku pełni zaszczytną funkcję Honorowego Prezesa Oddziału SIMP w Elblągu.
W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rady Regionalnej FSNT – NOT.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaczeniem za Zasługi dla Województwa Elbląskiego.
   Metaloznawca, metrolog, wieloletni przewodniczący Sekcji Badań Materiałowych w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
w dziedzinach „Wytrzymałości materiałów” i „Zarządzania jakością”.
Starszy kolega – nauczyciel dla młodszych pokoleń.
Prezes firmy „METROTEST” w Elblągu.
   Serdecznie gratulujemy kol. Bogusławowi zaszczytu osiągnięcia pięknej, Diamentowej Odznaki Honorowej  FSNT – NOT.
   W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich –
Nestor Kantor – Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Elblągu.